ХИТ ООД - Търговия с осветителна техника, Инженеринг инженеринг в областта на уличното осветление и енергийната инфраструктура, производство и продажба на изделия от метал и металообработване  - Общи условия Металообработване Инженеринг и строителство Осветление - Онлайн магазин

Политика за лични данни

Този сайт използва „бисквитки“, за да работи оптимално за Вас.

GDPR Бисквитки Приемам

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Хит“ ООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://shop.hitlighting.com

 

ДЕФИНИЦИИ

"НИЕ""ХИТ""ДРУЖЕСТВОТО" – означава „Хит“ ООД, ЕИК 104017998, със седалище и адрес на управление: с. Първомайци, 5139, ул. Васил Левски №20, тел:+359 618 64909, +359 88 5771500, e-mail: contact@hitlighting.com – собственик на онлайн магазина на https://shop.hitlighting.com

"САЙТ" – означава уебсайта на адрес https://shop.hitlighting.com

"АКАУНТ" – означава акаунт, регистриран на https://shop.hitlighting.com

"ОНЛАЙН МАГАЗИН"– означава виртуалния магазин, находящ се на https://shop.hitlighting.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

"ПОЛЗВАТЕЛ"– означава лице ползващо функционалностите на сайта.

"КУПУВАЧ"– означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.

"ПОТРЕБИТЕЛ"– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").

"ЛИЧНИ ДАННИ"– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).

"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ"– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги ("ЗПУ").

"ОБЩИ УСЛОВИЯ"– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт. 

 

ВАЖНО! Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

 

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

 

ОБЩИ

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като „Хит“ ООД не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

 

ЦЕНИ

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като ХИТ си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от ХИТ онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката, ако такава се дължи, се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката, и се посочва непосредствено преди финализирането ѝ.

 

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефони +359 618 64909, +359 88 5771500 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

ПОРЪЧКИ

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата, описана тук.

 

ПЛАЩАНЕ

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

  1. Наложен платеж
  2. Плащане с банкова карта
  3. Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана. С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, да заплаща на Хит ООД авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При плащане с "Наложен платеж" купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, където е посочена цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), която купувачът предава на куриера и овластява същия да я предаде от негово име и за негова сметка на Хит ООД, a плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, който служи и за разписка.

 

ВАЖНО! При плащане с банков превод/ банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/ комисионни, определяни едностранно от съответната банка/ финансова институция. 

ВАЖНО! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок ХИТ няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

 

ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между ХИТ и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на ХИТ. Потвърждаването на сключен с ХИТ договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

 

ДОСТАВКА

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемането ѝ.

Времето за обработване на получени поръчки е 1 работен ден.

Освен при „Наложен платеж“, поръчката ще бъде потвърдена от ХИТ, след като купувачът е заплатил цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за доставка.

Доставката се извършва до посочен от купувача адрес или офис на куриер. За всички доставки се прилагат общите условия на доставка на използваната куриерска фирма.

 

Срок за доставка

Срокът за доставка на поръчани чрез онлайн магазина налични артикули е 1-3 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който поръчката е потвърдена от Хит ООД. Посоченият срок се прилага доколкото не противоречи на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. 

В онлайн магазина е предоставена възможност да бъде заявена доставката на неналични артикули.  Срокът за доставка в този случай е до 30 дни, считано от деня, следващ деня в който поръчката е потвърдена. В случай на поръчка на неналични продукти, опцията „Наложен платеж“ е НЕПРИЛОЖИМА. Стойността на стоката следва да бъде заплатена авансово с банков превод или банкова карта.

 

ВАЖНО! 

Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за доставка.

ХИТ си запазва правото едностранно да удължава посочените срокове, за което своевременно информира купувача.

 

РЕКЛАМАЦИИ. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват и уреждат по правилата на ЗЗП (само за потребители).

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на ХИТ стоката неизползвана, в оригиналната ѝ опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/ фактура за покупката.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ХИТ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ХИТ за решението си да се откаже от договора. 

Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. До предаването на стоката на ХИТ рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

ДРУГИ

ХИТ се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като ХИТ си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на ХИТ преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

ХИТ не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

ХИТ може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.

Добавен нов продукт в кошницата
Затвори Към кошницата
Моля потвърдете изпразването на кошницата.
Затвори Изпразни кошницата
Недостатъчна складова наличност! Срокът на доставка на неналичното количество е до 30 дни.
Желаете ли да запазите посоченото количество?
Затвори Добави
Успешно изпратено запитване.
Попълнете задължителните полета
Затвори